روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

آفرينش هوشمند
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٢٧  

 ديروز يکی از دوستان يه خبر از سايت بی بی سی رو بهم نشون داد که برام جالب بود . البته کاملا مشخصه که مربوط به آموزش و پرورشه . پس برای شما هم می نويسم:

داروین

تدريس 'آفرينش هوشمند' در کنار نظريه تکامل ممنوع شد

گروهی از والدين در شهر دوور در ايالت پنسيلوانيا، هيات نظارت بر مدارس دولتی را به خاطر آنکه دستور داده بود نظريه تکامل داروين نبايد تنها نظريه ای درباره نحوه پيدايش حيات در کره زمين باشد که در کلاس های زيست شناسی تدريس می شود، به دادگاه کشانده بودند.
مقام های مدرسه می خواستند نظريه "آفرينش هوشمند" داير بر اين که زندگی در کره زمين پيچيده تر از آن است که به خودی خود به وجود آمده باشد نيز در کلاس های زيست شناسی تدريس شود.
قاضی جان جونز حکم داد که هيات نظارت بر مدارس دولتی، ممنوعيت تعاليم مذهبی در مدارس عمومی که در قانون اساسی آمريکا مندرج است را نقض کرده است.
يازده والدينی که اين پرونده را تشکيل داده بودند استدلال کردند که تدريس آفرينش هوشمند عملا همان تدريس "اصل خلقت" براساس آموخته های انجيل است.
آنها شکايت کردند که اين نظريه - که استدلال می کند زندگی بايد با کمک قدرتی نامرئی پديد آمده باشد - معادل تعاليم دينی است.

جدايی دين از حکومت از اصول مصرح در قانون اساسی آمريکاست.

قاضی دادگاه فدرال در حکمی 139 صفحه ای درباره اين پرونده نوشت: "نتيجه گيری امروز ما اين است که تدريس آفرينش هوشمند در مدارس به عنوان بديلی برای نظريه تکامل در کلاس های علمی در مدارس دولتی ناقض قانون اساسی است."
قاضی جونز گفت او به اين نتيجه رسيده است که "آفرينش هوشمند" اساس علمی ندارد و "نمی تواند خود را از اصلش داير بر اصل خلقت، که مذهبی است، متمايز کند."
وی نوشت اعضای هيات نظارت بر مدارس دولتی که به نفع سياست تدريس آفرينش هوشمند در مدارس رای دادند به شهروندان "کم خدمتی" کرده اند.
او گفت: "نکته تناقض آميز اينکه چندين تن از اين افراد، که اعتقادات مذهبی خود را با حرارت و افتخار به طور علنی بيان می کردند، بارها و بارها برای رد گم کردن و استتار مقاصد واقعی نهفته در پس سياست آفرينش هوشمند دروغ گفته اند."
"ما دريافتيم که ادعاهای هيات نظارت بر مدارس دولتی داير بر غيرمذهبی بودن اين سياست دستاويزی برای مقاصد واقعی هيات است که همانا تشويق مذهب در کلاس های درسی مدارس دولتی بود."
قاضی اجرای اين سياست در مدارس دولتی دوور را ممنوع کرد.
وکيل والدين شاکی گفت که اين حکم "حق" را به خانواده هايی که از جسارت کافی برای به چالش کشيدن سياست های هيات نظارت بر مدارس دولتی برخوردار بودند می دهد.
هيات نظارت بر مدارس دولتی شهر دوور سال گذشته به نفع تدريس "آفرينش هوشمند" رای داد اما در رای گيری عمومی ماه گذشته توسط مردم شهر برکنار شد.
هيات های نظارت بر مدارس دولتی در برخی ديگر از شهرهای آمريکا از نزديک اين پرونده را دنبال می کردند تا ببينند تصميم دادگاه ها در مورد تدريس اين نظريه در کنار تکامل چيست.

نه به اين شوری شور ما نه به اين بی نمکی اونا !


کلمات کلیدی: