روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

سرگروه درسی
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱  

ازفردا کار نظارت بر تکاليف بچه ها را به سرگروه های درسی واگذار می کنم . نتيجه اش را سال های قبل ديده ام : رشد


کلمات کلیدی: