روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

برنده و بازنده
ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۳  

برنده و بازنده

وقتي برنده اي مرنكب اشتباه مي شود ،

مي گويد اشتباه كردم ،

وقتي بازنده اي مرنكب اشتباه مي شود ،

مي گويد : تقصير من نبود .

When a winner

Makes a mistake,

He says,

“I was wrong”

When a loser

Makes a mistake,

He says,

“It wasn’t my fault.”

برگرفته از كتاب برندگان و بازندگان - نوشته ي : سيدني . جي . هريس


کلمات کلیدی: