روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

پشيمانی
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۸  

خدايا ! راه های پشيمانی پس از انجام کار ها را بر ما ببند .


کلمات کلیدی: