روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

مسير سبز
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٥  

امسال در اردوی جهادی سرخس با آقايی به نام مرکزی آشنا شدم که صاحب و مدير ۶ مدرسه غيرانتفاعی در آن منطقه است . از پيش دبستانی تا پيش دانشگاهی . دخترانه  و پسرانه . علت اين کارش هم اين بوده که احساس می کرده با سيستم بسته آموزش و پرورش نمی شود کار عميق و فرهنگی انجام داد . بنده خدا خيلی پايه بود . حال کردم . با علی نعمت و امين احمدزاده و آرش کيالاشکی جلسه ای داشتيم و بنا شد به چند تا از مدارس مهم تهران لينکشون کنيم تا بيان برای بازديد . اين ديدار برايم خيلی جالب بود . يه مسير سبز می ديدم : از روستاهای سرخس تا روستاهای بوشهر . از مرکزی تا پهلوزاده . معلم هايی که غم نان خودشان را ندارند و مدام از بن و بيمه صحبت نمی کنند . شايد نگيريد چی می گم ولی احساس می کنم آموزش و پرورش نوين در سرتاسر ايران عزيزمان در حال شکل گيری است . بايد کمک کنيم . بايد در سال پيامبراعظم(ص) هر کس يک گام پيش تر بيايد . وظيفه من هم شايد برقراری اين ارتباطات باشد .


کلمات کلیدی: