روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

تغيير ساعت مدارس
ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٦  

مدرسه ما هم مجبور شد از امروز قانون برره ای را اجرا کند و از ساعت ۷ صبح شروع به کار کند . نمی دانم چرا اين قدر لجم می گيرد . نمی دانم از اين حرصم می گيرد که دولت جديد يهو می زند زير يه قانون ۱۴ ساله که خوب بوده يا از اين که ۱۴ سال نمی فهميديم و يک کار بد انجام می داديم !‌ در هر دو صورت احساس خيلی بدی دارم . از اون بدتر ديدن قيافه ی خواب زده بعضی از بچه هاست که برای رسيدن به سرويس بايد ساعت ۵ از خواب بيدار بشن . يکی نيست به اينا بگه آقا جون اين بچه ها تو خانواده ای زندگی می کنه که اکثراً پدر خانواده زودتر از ۱۰ نمی تونه بياد خونه . با اين حساب که بچه هم بايد ۱۰ بخوابه . پانسيون تأسيس کنيم چطوره ؟ تغييراتی از اين دست بايد در همه بخش ها ايجاد شود که متأسفانه يک دست نيست . بعيد می دانم اين قانون تداوم چندانی داشته باشد .


کلمات کلیدی: