روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

بخشنامه شادمانی
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢۸  

دو سه روز قبل بخشنامه ای از آموزش و پرورش در مورد شادمانی در مورد انرژی هسته ای به دستمان رسيد . خواستم عکسش را بگذارم ديدم که خيلی سنگين می شود . بنابراين چند جمله ای از بخشنامه ای را می نويسم و لينک آن را هم می گذارم . البته بعد از ذکر  چند نکته :

۱- قطعاً دستيابی به چرخه سوخت هسته ای از بزرگترين افتخارات علمی ايران پس از انقلاب اسلامی بوده است که شايد بتوان تنها يک بديل برای آن يافت . ( دستيابی به سلول های بنيادی )

۲- .... بنابراين ما خيلی خوشحاليم .

۳- و قطعاً از ديدن چنين بخشنامه های فرمايشی حالمان گرفته می شود ...

۴- شادمانی بخشنامه نمی خواهد ! اگر می خواست برای فتح خرمشهر ، دوم خرداد و يا هشتم آذر ( راه يابی ايران به جام جهانی در ۸ سال پيش ) هم لازم بود !

گوشه ای از بخشنامه :

... ايجاد تبليغات و فضا سازی مناسب در مدارس { از طريق} :
تهيه و توزيع بروشور
نصب پلاکارد با شعارهای مبتنی بر ديدگاه های مقام معظم رهبری و رئيس جمهور محترم
پخش سرودهای انقلابی
حرکت دسته جمعی دانش آموزان برای حضور در مساجد نزديک به مدرسه و برگزاری نماز جماعت در مدارس با حرکت پرشور همراه با اعلام شادمانی نسل جوان از موفقيت های علمی جوانان کشور
اختصاص يک زنگ درسی به عنوان زنگ عزت و غرور ملی
برقراری ايستگاه های صلواتی در بيرون محل ادارات و پذيرايی از مردم با نقل و شربت و شيرينی
برقراری ايستگاه های صلواتی در مدارس جنب ميادين و يا خيابان های اصلی
در راستای شکرگزاری اعلام شده ، شايسته است هماهنگی های لازم جهت حضور دانش آموزان و همکاران در نمازجمعه مورخ ۲۵/۱/۸۵ بعمل آيد.


کلمات کلیدی: