روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

جان روشن
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۱۱  

http://rooznegarha.persianblog.ir/

تقديم به تمام معلمان عزيزم . از پدر و مادرم تا اساتيد و دوستانم ...

اول از استاد، ياد آموختيم                           پس، سويداي سواد آموختيم
از پدر گر قالب تن يافتيم                             از معلم جان روشن يافتيم
اي معلم چون کنم توصيف تو                      چون خدا مشکل توان تعريف تو
اي تو کشتي نجات روح ما                         اي به طوفان جهالت نوح  ما
يک پدر بخشنده آب و گل است                    يک پدر روشنگر جان و دل است
ليک اگر پرسي کدامين برترين                     آنکه دين آموزد و علم  يقين

استاد شهريار 


کلمات کلیدی: