روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

دوره ۱۴ راهنمايی خاتم
ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۳٠  

انگار قسمت نيست اين متن را بفرستم روی وب . بار اوب طبق معمول پرشنبلاگ ذخيره نكرد. بار دوم اشتباها ً‌صفحه بسته شد . الان بار سوم است كه دارم می نويسم :

پنج شنبه روز خوشی نبود ولی روز خوشايندی بود . آخرين روزی كه با بچه های دوره ۱۴ راهنمايی خاتم كلاس داشتم . برايشان شعر :{ طی شد اين عمر } را خواندم . شعر زيبايی كه وقتی دانش آموز بودم از معلممان شنيده بودم . بعدش هم درباره ی زندگی صحبت كردم . اوضاع كلاس بدجور اشكی بود كه عليرضا مقيمی ناظم خوش ذوق مدرسه تير آخر را زد و آهنگ مرو ای دوست اصفهانی را پخش كرد . حالا علاوه بر بچه ها چشم های من هم نمناك بود . اولين بار بود كه اشك بچه های سال دومی را می ديدم . حتی در مفيد هم خبری از اين اشك ها نبود .

بر و بچه های دوره ۱۴ راهنمايی خاتم . خاطرات خوشتان را فراموش نخواهم كرد .


کلمات کلیدی: