روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

بهترين - بدترين
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۱٠  

چند وقت قبل مطلب قشنگي از نشريه آموزشي – تربيتي روي تابلوي مدرسه نصب شده بود كه تصور دانش آموزان از بهترين و بدترين معلم ها را نمايش مي داد . در اين نظرسنجي از دانش آموزان آن ها اجازه داشته اند بيش از يك عامل را در مورد بهترين و بدترين معلم بيان كنند . نتايج بسيار جالب و شبيه به واقع درآمده است :

 

خصوصيات بهترين معلمان:

داشتن حس شوخ طبعي

جذاب كردن كلاس درس

تسلط بر موضوع درسي

توضيح روشن مطالب

صرف وقت براي كمك به دانش آموزان

عادل بودن نسبت به دانش آموزان

با دانش آموزان شبيه افراد بالغ رفتار كردن

برقراري رابطه خوب با دانش آموزان

توجه كردن به احساسات دانش آموزان

استثنا قائل نشدن بين دانش آموزان

 

خصوصيات بدترين معلمان :

داشتن كلاس خسته كننده

عدم توضيح روشن مطالب

استثنا قائل شدن بين دانش آموزان

داشتن نگرش منفي به دانش آموز

داشتن انتظارات زياد

برقرار نكردن رابطه با دانش آموزان

دادن تكاليف زياد

سخت گيري زياد

كمك نكردن و عدم توجه فردي به دانش آموزان

فقدان نظارت و كنترل بر كلاس

 


کلمات کلیدی: