روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

مصاحبه آزمون ورودي
ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٢٤  

1- مصاحبه ها امروز تقريباً به پايان رسيد . ملاكمان فقط كنار گذاشتن بچه هايی بودند كه برايمان مشخص می شد در طول سال بسيار خودشان و مدرسه را اذيت خواهند كرد . بچه ای كه نتواند با سيستم مدرسه هماهنگی پيدا كند خودش عذاب خواهد كشيد و صد البته مدرسه را هم عذاب خواهد داد . هم ملاك های علمی و هم ملاك های اخلاقی .يكی آمده بود كه به مادرش ناسزا می گفت . آن هم در ۱۱ سالگی . بزرگ بشود چه می شود اين پسر ...

۲- خيلی ها موقع مصاحبه می گفتند كه نمی خواهند حتی اگر قبول شوند به مفيد بروند . علتش هم اين بود كه می گفتند زياد مذهبی هستند و خشك . نمی دانم چرا ما فارغ التحصيلان حسی از اين خشكی نداشتيم !

۳- چند موردی پيش آمد كه پدر يا مادر نماز خوان بودند ولی ديگری بالعكس . تعجب می كنم چطور با هم زندگی می كنند !

۴- خدا كند نسل خوبی را برای سال بعد انتخاب كرده باشيم تا نه آن ها اذيت شوند و نه ما .


کلمات کلیدی: