روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

معلم تاريخ
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٩  

۱- يكي برايم پيام گذاشته اين روزها دلت براي مدرسه تنگ نمي شود ؟ جوابش ساده است : ... !

۲- در بين تمام اخباري كه از لبنان مي رسد يكي از جنايان اسرائيل كه مورد توجه افكار عمومي قرار نگرفت برايم خيلي جالب بود : اسرائيل در بمباران هوايي اردوگاه خيام را با خاك يكسان كرد . اردوگاه خيام بازداشتگاه هاي رژيم صهيونيتي در خاك لبنان بود كه تا سال ها مبارزان لبناني و فلسطيني را در آن نگهداري مي كرد . بعد از آزادسازي جنوب لبنان توسط حزب الله اين زندان هم در اختيار نيروهاي مقاومت قرار گرفت و الحق آن ها هم زيباترين كار را كردند . زندان ها كلاس درسي شدند براي توريست هايي كه بنا بود با ماهيت اسرائيل آشنا شوند . در اين چند ساله كساني كه به جنوب لبنان رفته اند قطعاً از اردوگاه خيام هم بازديد كرده اند . اسرائيل با بمباران اين اردوگاه خواست لكه ي ننگش را پاك كند غافل از اين كه اين لكه ها با بمب پاك نخواهد شد . نام صبرا و شتيلا و قانا تا ابد در تاريخ خواهد ماند . تاريخ معلم نمي خواهد . اگر وجدان داشته باشي درس هايت را مستقيم مي گيري .

زندان خيام

اتاق شكنجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخی از نظرات جالب دوستان :

پرند :
زجر آور تر از کشته شدن مسلمانان بی گناه سکوت جامعه عرب منطقه هست .......


کلمات کلیدی: