روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

فردا...
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٦  

فردا روز ميلاد جوانمردترين و مبارزترين مرد تاريخ است. مردي كه اگر دنيا سعادت آن را داشت تا حكومتش را كامل ببيند امروز به بسياري از مصائب دچار نمي شد. مبارك باشد. قشنگ تر از اين جملات دكتر علي شريعتي گير نياوردم:

روزها شير نمي‌نالد
در برابر نگاه روباهان، در برابر نگاه گرگ‌ها...
در برابر نگاه جانوران، شير نمي‌نالد،
سكوت و وقار و عظمت خويش را بر شكنجه‌آميزترين دردها حفظ مي‌كند
اما، تنها... در شب‌هاست كه شير مي‌گريد...
نيمه شب به طرف نخلستان مي‌رود، آن‌جا هيچ كس نيست و اين مرد تنها...
اين شير در شب مي‌گريد و تنهايي...
دردي كه چنان روح بزرگ را به ناله آورده است و تنهايي است...
كه ما آن‌را نمي‌شناسيم...
ما بايد اين درد را بشناسيم... نه آن درد را...
كه علي [ع] درد شير را احساس نمي‌كند،...
و ما درد علي [ع] را احساس نمي‌كنيم

و امروز فرزند راستين علي(ع) ذوالفقارش را از نيام كشيده است :

سيد حسن نصرالله

عمری ست عرب، مثل تو - يك مرد - نديده ست
تنها نه نديده ست كه حتي نشنيده ست

تو هيمنه ي نام خداوندي و هرگز
چشمي به جهان، برتر از آن نام نديده ست

تو قله ي سرسوده به خورشيدي و بي شك
بالاتر از آن، هيچ عقابي نپريده ست

اي خون خدا در رگ مردان خداوند
پشت ستم از هيبت نام تو خميده ست

نامت همه جا بر لب مردان غيور است
زين تسمه كه از گرده ي بيداد كشيده ست

آن نعره ي چون رعد رسا باد در عالم
تا صيهه ي صهيون به سكوتي نرسيده ست

دست از تن اين لشگر بيداد بينداز
تا پا ز فلسطين و زلبنان نكشيده ست

سرمايه ي جاويد جوان هاي جهان باد
خوني كه بر آن خاك خداوند دويده ست

امروز اگر زخمي شب كيش تريني
فردا علم نام تو بر بام سپيده ست

دور است ، ولي دير نه اي فتح خداوند
آن وعده كه در آيه ي قرآن مجيد است

باكي دگر از حمله ي پائيز به دل نيست
از خون جوانان وطن لاله دميده ست

گفتم كه به پايت غزلي سرخ بريزم
بالاي تو هر چند فراتر ز قصيده ست

جواد محقق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخی از نظرات جالب دوستان :

خانم رسايي :
اينروز ها حال و هواي وب لاگ شما هم رنگ و بوي مقاومت لبنان به خود گرفته.انگار همه هم خوشحاليم هم ناراحت. ناراحت سختي جنگ و مقابله با مكر اسرائيلي و امريكايي، سختي بي وفايي دوستان نادان و.... اما خوشحال پيروزي شيرين مرگ ابهت پوشالي كفر، و خوشحال نشر اسلام در جهان و زمينه سازي ظهور صاحبمان امام زمان.


کلمات کلیدی: