روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

مهر در راه است
ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٢٢  

ده- نه-هشت- هفت-شش-پنج-چهار-سه-دو-یک......یک مهر یکهزار و سیصد و پیامبر اعظم(ص)

آغاز سال تحصیلی ۸۶-۸۵

و این مهر متفاوت ترین مهر است. هنوز که هنوز است وقتی به مشهد می روم دعا برای شاگردانم را فراموش نمی کنم. خدا کند آن ها هم دعایم کنند. راستی امسال اول مهر شنبه است. اول مهری که آغاز هفته باشد باید خیلی قشنگ باشد.


کلمات کلیدی: