روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

برنده و بازنده (۳)
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۱۱  

 

برنده با جبران اشتباهش ،

تأسف و پشیمانی خود را نشان می دهد

بازنده می گوید: «متأسفم» اما

در آینده اشتباه خود را تکرار می کند

A winner

Shows he's sorry

By making up for it

A loser

Says "I'm sorry,"

But does the same thing the next time.

 


کلمات کلیدی: