روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

هول هولكي!
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/٩  

از اين كه ديروز نتوانستم بنويسم عذرخواهي مي كنم. صبح امروز براي كلاس رايانه ي اول ها رفتم مدرسه. كلاس هاي خوبي داشتم. برنامه مدرسه هنوز در دست تحول است. برنامه ي خوبي شده ولي هنوز در دست تغيير و تحول است. بايد يك مطلب مفصل در مورد برنامه ريزي مدرسه بنويسم. آب كه از سر گذشت چه يك وجب چه صد وجب!

امشب يك عزيز بعد از يك سال سفر از ديار فرنگ بر مي گردد. يكي از همان معلم هايي كه در افطار پارسال كنتور انداخته بودم. اميدوارم كه بي خيال برگشتن شود!

به همين زودي ۷ روز از ماه مبارك گذشت. دعا يادتان نرود.


کلمات کلیدی: