روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

تورم
ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱۱  

امروز امتيازهاي سال جديد توزيع شد. بگذريم كه سال گذشته كلي امتياز داديم و آخرش به علت هاي مختلف هيچ جايزه اي به بچه ها داده نشد. اتفاقي كه امسال افتاده جالب است. كف امتيازات در سال گذشته ۱۰ امتياز بود. همان طوري كه ۳ سال پيش كف امتيازات ۵ بود. امسال اين مقدار به ۲۰ امتياز رسيده است. با اين كه مدرسه مي توانست الگوي ثابتي براي امتيازات در نظر بگيرد انگار اين امتيازات هم مثل تورم در جامعه رشد مي كند . چه لزومي دارد ميزان امتيازات را بالا ببريم و همان جوايز قبلي را بدهيم؟ با اين كار به طور مستقيم نمايش داده شد كه تورم عاديه و ...

ما هم به چه چيزهايي توجه مي كنيم ها !

امروز داشت اشكم در مي آمد. دلم براي سر و كله زدن بيشتر با بچه ها تنگ شده.


کلمات کلیدی: