روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

آئينه
ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱٤  

امروز توي مدرسه انتخابات شوراي دانش آموزي مدرسه برگزار شد. چيزي كه توجهم را جلب كرد تبليغات بچه ها بود. يكي از بچه ها وعده هايي داده بود كه مرغ پخته هم مي فهميد كه اين كارها انجام شدني نيست! يا يكي ديگر از بچه ها دو دقيقه مانده به انتخابات در حال پخش شكلات بين بچه ها بود تا روي آراي آن ها اثر بگذارد. يكي ديگه از بچه ها متوسل به معلم ها شده بود تا روي آراي بچه ها اثر بگذارند. چند نفري براي هم خط و نشان مي كشيدند و پوستر پرينت گرفته شده ي بعضي ها هم در و ديوار مدرسه را پر كرده بود!

بچه ها آئينه ي تمام نماي ما هستند...


کلمات کلیدی: