روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

خبر
ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٢٥  

۱- مي خواستم يك چيزي بنويسم در مورد نحوه ي تدريسم در درس كامپيوتر . انگار مديريت محترم پول داده اند به مدير پرشنبلاگ چون نوشته ام هر چند بار كه خواستم فرستاده نشد!

۲- امروز بحث كلاس اجتماعي ام در مورد فعاليت هاي اقتصادي بود. درس را دادم و طبق معمول آخر كلاس يك متن خواندم. اين بار از قيصر امين پور.

۳- بنا داريم تا همايشي را درباره ي علوم اجتماعي در مدرسه برگزار كنيم. البته اگر مدرسه حال داشته باشد و استارتش را بزند.


کلمات کلیدی: