روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

ای سرود آوران سپیده
ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢۳  

ای سرود آوران سپیده
ای شهیدان در خون تپیده
مژده مژده شد ستم گم
خشم مردم
باز علم کرد پرچم کاوه از دادخواهی
تا رباید از سر بد کنش تاج شاهی
ای فتاده به زنجیر
یک هش مانده تا برکنی دام
یک قدم مانده یک خیز یک گام
بشکنی این قفس
تا بر آری نفس
چون درای جرس
بانگ برداری از دل به هر بام
  
روز سرکوبی استبداد - روز جمهوری و آزادی 
ای سرود آوران سپیده
ای شهیدان در خون تپیده
درود، درود، درود درود درود


کلمات کلیدی: شعر