روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

از مجلس دانش آموزی تا پارلمان دانشجویی
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٢  

به خبر زیر توجه کنید:

آبستراکسیون در مجلس دانش آموزی!

به گزارش مهر، جلسه مجلس دانش آموزی در دومین روز کاری خود در روز گذشته برای دو ساعت از رسمیت افتاد و صحن مجلس به تشنج کشیده شد، این درحالیست که دیروز این مجلس روز بسیار آرامی را طی کرد و در عین حال بسیار نیز خبرساز بود....

در سال های اخیر یکی از اقدامات خوبی که باعث افزایش تجربه ی اجتماعی دانش آموزان شده است همین مجلس دانش آموزی است. البته فقط یک جای سئوال باقی می ماند که اگر مجلس دانش آموزی این قدر خوب است چرا هیچ گاه موجودی به نام مجلس دانشجویی متولد نشد؟


کلمات کلیدی: همین جوری