روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

بچه ها خانه ی استاد این جاست
ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢٥  

مزار استاد نیرزاده نوری، معلمی که با عشق معلمی می کرد.

٢۵ سال از وفاتش می گذرد...

(باغ طوطی - حضرت عبدالعظیم حسنی)

مزار استاد نیرزاده نوری


کلمات کلیدی: یک معلم