روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

میلاد رسول رحمت
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٤  

بخواهیم یا نخواهیم یاد حضرت رسول در میان ما گم شده است. رسولی که بنا بود برای ما اسوه حسنه باشد. به بهانه این روزها یک بار زندگیش را مرور کنیم.


کلمات کلیدی: دل نوشته