روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

معلمم رفت !
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۱٠  

امروز اولين روز بدون فاتح است!

صبح برای اولين بار رفتم فرودگاه امام خمينی (ره)

برای بدرقه ي برادری كه خيلی مهربان بود و خاكی

برادرم....

و بهتر بگويم معلمم معلمی كه از عملش چيزهای زيادی ياد گرفتم

دكتر سفرت به سلامت

دكتر فاتح در فرودگاه


کلمات کلیدی: