روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

کالای اقتصادی
ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱۱  

یکی از دوستان معلم تعریف می کرد: رفته بودیم جلسه ی توجیه معلمان قبل از ورود به سال تحصیلی. مدیر محترم می گفت: آقایان دبیرها از هر چیز هم که بگذریم اگر بخواهیم فقط به چشم یک کالای اقتصادی با دانش آموز نگاه کنیم، دانش آموزی که وارد راهنمایی ما می شود تا پایان دوره پیش دانشگاهی برای ما 23 میلیون تومان آورده دارد. ما نباید این کالای اقتصادی را به راحتی از دست بدهیم.

دعا یادتان نرود. امیدوارم بتوانم هر پنج شنبه بنویسم.


کلمات کلیدی: دل نوشته