روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

خداحافظ علیرضا!
ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦  

تو هفته ای که گذشت جلسه ی شورای دبیران خاتم بود. تقریبا نصف جمعیت جلسه رو نمی شناختم. اول خیال کردم اشتباهی اومدم ولی صدای آقای منافی واضح تر از این حرف هاست! از مدرس خواسته بودم اجتماعی کلاس های دوم و سوم را بهم بدن. لطف کردن اول ها رو دادن با یک کلاس دوم و یک کلاس سوم. برنامه ریزی تحت تاثیرم قرار داد!

از تمام این حرف ها که بگذریم بزرگترین اتفاق امسال نبودن علیرضا مقیمی در راهنمائی خاتمه. و البته حضورش در دبیرستان. با این که رفتنش به دبیرستان هم به نفع خودشه و هم به نفع مدرسه اما خاتم بدون علیرضا برام دلگیره. عادت کرده ام هر سوراخ سنبه ای رو که نگاه کنم یه نشونه ای ازش ببینم. از تابلوهای روی دیوارها تا در و تخته و پرده های اتاقش و ........ دلم تنگ خواهد شد.

علیرضا عبد مقیمی - عکس از محمد امین احمدزاده


کلمات کلیدی: راهنمایی خاتم