روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

كلاس روزگار
ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۱٦  

برای برادرم محمد رضا مقدم

در كلاس روزگار درس های گونه گونه است

درس مهر

درس قهر

درس آشنا شدن

درس با سرشك غم زهمرهان جدا شدن

در كنار اين معلمان و اين درس ها

در كنار اين همه نمره های صفر و نمره های بيست

يك معلم هميشگی

در كلاس هست و در كلاس نيست

نام اوست مرگ

وآنچه را كه درس می دهد زندگی است

 


کلمات کلیدی: