روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

معلم راهنماهای من
ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/٢٠  

 امروز اولين جلسه ي مشاوران ( معلمان راهنما ) كه ما باشيم و والدين بچه ها كه اونا باشن! برگزار شد . اول جلسه هيچ احساس خاصي نداشتم چون اولين باري بود كه به طور جدي بنا بود با اين اوليا كار كنم . پارسال فقط معلم كامپيوتر بچه هايشان بودم . برعكس من علي نعمت كه قرار است معلم راهنماي 1/2 باشد را همه مي شناختند چون سال پيش معلم رياضي بچه هايشان بود و امسال هم كارش در اين زمينه ادامه مي يابد . بنابراين خيلي طبيعي بود با اين كه من مسئول 2 تا كلاس هستم و علي يكي ، اونايي كه دور علي بودن دو برابر من باشد و ضمن اين كه اوليا هميشه حساسيت خاصي روي درس رياضي بچه شون دارن . حاضرن توي انشا و ادبيات صفر بگيره ولي

بيست و پنج صدم از رياضيش كم نشه !

درد سرتون ندم ، جلسه تموم شد و  تا يه ربع مونده به افطار با ده تا از اوليا صحبت كردم . ياد معلم راهنماهاي خودم افتادم . ياد همشون به خير :

اول راهنمايي: يد ا... سعيد نيا – دوره 2 دبيرستان مفيد – موسس مجموعه رافع

دوم راهنمايي : م.آزمنديان – غير فارغ التحصيل از دبيرستان مفيد !

سوم راهنمايي : مشايخي – به گمانم دوره 5 دبيرستان مفيد ( بعد از دوره ما آموزش و پرورش را بوسيد و گذاشت كنار از بس كه ما توپ بوديم ! )

اول دبيرستان : منصور سعيدي – دوره 6 دبيرستان مفيد – هنوز هم معلم البته بعضا توي موسسات

دوم دبيرستان: سيد موسوي – به گمانم دوره 5 دبيرستان مفيد – هم اكنون خداي مجموعه ي ميزان !‌ البته بعد از آقاي آيت الهي

سوم دبيرستان : محمد حسين رفيعي -  رئيس دفتر شهيد رجايي و آقاي خامنه اي – از بچه هاي علوي – مدير مفيد – معاون و مشاور وزيران آموزش و پرورش ، راه و ترابري ، مخابرات ، آموزش عالي و ....

چهارم دبيرستان :

الف) قبل از كودتا : حميدرضا آيت الهي – از بچه هاي علوي – دكتر پاي ثابت شبكه 4 – مدير ميزان – خداي اوليه ميزان

ب) بعد از كودتا : محمد رضا ظفرقندي – تا دو سه هفته ي قبل رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران – از بچه هاي علوي  و ...

با تمام تلخي و شيريني هايي كه در زمان اين عزيزان بر من گذشت ، امروز مي فهمم كه چه تاثيراتي روي به وجود آمدن شخصيت من و خيلي از دوستانم داشته اند . با اين كه مي دانم اين نوشته ها را قطعا نمي خوانند ( چون قطعا الاف نيستند ! ) ولي ...

 


کلمات کلیدی: