روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

مسئوليت
ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/٢٦  

امروز صبح وقتی رفتم دفتر مدرسه متوجه شدم كه مسئول كلاس روز گذشته دفترچه های روزنگار را تحويل بچه ها نداده و به همين علت امروز جمع كثيری از بچه ها به همين بهانه دفتر را نياورده اند و حتی داخل كاغذ هم ننوشته اند . مجبور شدم مسئول را عوض كنم . اون وقت فكر می كنی كی مسئول شد؟ به يكی گفتم يه شماره بگه . من هم دو تا به اون شماره اضافه كردم و شد شماره ی همون دانش آموزی كه پريروز توضيح دادم به علت مسخره بازی برايش كد زده بودم . در برابر كار انجام شده قرار گرفتم ولی كاری بود كه شده بود . شايد با اين مسئوليت يه ذره واقعی تر بشه . باور نمی كنين مسئوليت دادن به بچه ها چقدر باعث رشدشون می شه . نمونه های زيادی جلوی چشمام هستن .

حتی شما دوست عزيز!


کلمات کلیدی: