روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

لقمه جويده
ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۸  

۱- امروزجلسه ی چندم درس اجتماعی بود نمی دونم . خانواده ها و بچه ها بد جوری عادت كردن به اين كه لقمه ی جويده تحويل بگيرن . انتظار دارن معلم كل درس را مثل يك لقمه ی آماده با سئوالات اضافی و چكيده تحويلشان دهد ! بعيد می دانم اين نگرش را بتوانم عوض كنم ولی شايد بتوانم در برابر اين جريان شنا كنم . بچه ها عجيب نمره ای شده اند . به مفاهيم توجهی نمی كنند . اين بی توجهی به علوم انسانی نتايج خوبی نخواهد داشت .

۲- برنامه ی اردوی اصفهان مشخص شد . از ۵شنبه دوهفته ديگه تا دوشنبه ی بعدش.


کلمات کلیدی: