روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

تا کجا؟
ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٢۳  

نتونستم به قولم وفا کنم . اونقدر خسته و گرفتار بودم که به اينترت نرسيدم . علی لب تابش را آورده بود ولی دسترسی به شبکه نداشتيم و همچنين وقت رفتن به کافی نت .الان هم خيلی خسته ام انگار کل بدنم را ريخته اند داخل هاون و کوبيده اند . ساعت ۵ امروز صبح  از اصفهان رسيديم تهران . با عرض شرمندگی نوشتن را می گذارم برای از فردا ! محض تفريح دوستان تصوير زير را می گذارم از وبلاگ يکی از معلمين به نام حميدرضا شجاعی نيا که دامغانی است . سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم تا کجا؟

سوء استفاده تا کجا؟


کلمات کلیدی: