روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

سينما و ماوراء
ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۳٠  

ديشب اتفاقی در صدا و سيمای ما افتاد که بعيد می دانم قبل از آن رخ داده باشد . علت نوشتن من هم اين است که امروز توی مدرسه همه داشتند از اون صحبت می کردند . شبکه چهار بخشی را با نام سينما و ماوراء آغاز کرده است . ديشب به عنوان اولين فيلم ، کنستانتين را نمايش داد .

کنستانتین

فيلم درباره ی نفوذ و ظهور پسر شيطان در روی زمين است که قصد دارد با نيروهای اهريمنی زمين و افرادش را به تصرف درآورد . به گمانم بچه های کلاس سوم راهناميی خاتم که امشب به اردوی اصفهان می روند جرأت نکنند شب ها را بيدار بمانند . اين فيلم خودش کار ده تا داستان جنی را می کند . البته نکته ی منفی اين جاست که باز هم فيلم تريلر در ساعات ابتدايی شب که کودکان و نوجوانان پای تلويزيون هستند به نمايش درآمد .اما نکته ی منفی اصلی آن هم اين که شيطان به اين مقدار توانايی ندارد و نمی تواند در برابر خداوند بايستد . سکانس انتهايی فيلم کنستانتين را نشان می دهد که در حال حرکت به سوی بهشت است ولی شيطان به او عمر دوباره ای می دهد تا در اين دنيا بماند و به کارهای شيطانی ادامه دهد تا در نهايت راهی جهنم شود . در اين فيلم خداوند و بهشتش در برابر شيطان و جهنمشبا قدرتی يکسان قرار گرفته اند ( هر چند در انتهای فيلم مشخص نمی شود خداوند دارای قدرت بيشتری است يا شيطان ) . اندکی با انديشه های زرتشتيان خودمان هم مطابقت داشت .

نکته مثبت آن اين بودکه بچه ها فهميدندجهنم و بهشت فقط مخصوص ما مسلمانان نيست و چنين افرادی نيز به آن اعتقاد کاملی دارند .

  نمايش اين فيلم را به فال نيک می گيرم ولی اميدوارم با برنامه های جذاب راجع به نکات مختلف فيلم هم توضيحات کاملی داده شود . مسلما ً‌بهشت و جهنم ما با اين بهشت و جهنم و خدا و شيطان ما با اين خدا و شيطان فاصله ی زيادی خواهد داشت .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پن:

۱- آبی احساس ، صبح ، قوی تنها ، سعيد ، زيتا ، محمد از لطف و نظراتتون متشکرم .

۲- helenنوشتن که آيا شده مقابل شاگردهايم کم بيارم ؟ بايد ديد منظور از کم آوردن چيه . اين که بعضی موقع ها ناراحت بشم بله . به وفور پيش اومده ولی همين که احساس می کنم بايد اين دوران را طی کنند تا خودشان واقعيات را بفهمند ، سعی می کنم با اونا راه بيام .

۳-  خانم يا آقای پرند ؟ معلم محترم انشا ، من هر روز به روز می شوم . غير از روزهای پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطيل

۴- علی آقا ی نعمت من هم مطمئنم درس من و شما به مهمی درس جغرافيا نيست ! ولی کاش بود !!

۵- بهنام جان ممنونم ولی بهتره هر کس وظيفه اش را درست انجام بده تا احتياجی به عذرخواهی نداشته باشد .

  


کلمات کلیدی: