روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

معلم محبوب
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٩/٢۳  

فردا بچه ها امتحان اجتماعي دارن كه من معلمشون هستم . نگراني خاصي ندارم چون مي دونم كه همشون تلاش خودشون رو مي كنن . نه اين كه بخواهم تعريف كنم ( آره جون خودم ) ولي بچه ها به درسي كه معلمش را دوست داشته باشند بيشتر علاقه نشان مي دهند و خيلي از علايق بچه ها به درسي خاص از علاقه به معلم آن درس ناشي مي شود . پس چه بهتر كه معلم درس هاي مهم و اختصاصي را از بين افرادي انتخاب كنيم كه مي توانند بهترين ارتباط را با بچه ها داشته باشند .


کلمات کلیدی: