روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

زلزله بم
ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٥  

نوشته زير را در اولين سالگرد زلزله بم نوشتم . با اندکی تغيير دوباره نقل می کنم :

چند روزی از زلزله بم گذشته بود . روزهايی سخت که در عين حال زيبا بود . زيبا از اون جهت که همه می خواستند به هر نوعی که شده به همنوعانشون کمک کنن . خاطره ام مربوط به اون روزهاست .
سه شنبه شب بود که خبر دادند يکی از قسمت هايی که بسيار نيازمند کمک است هلال احمر است . کمک های مردمی به قدری زياد بوده اند که در انبارهای هلال تلنبار شده اند و حتی بيم خرابی خيلی از آن ها می رود . دانشجويان دانشگاه تهران را تقسيم کرديم و فرستاديم انبارهای مختلف اما باز هم نيرو کم بود . ذهنم رفت سراغ دانش آموزان و طبق معمول اول از همه دبيرستان مفيد .
با مديران چند دبيرستان تماس گرفتم و کمک خواستم ولی همه يه بهانه مشترک داشتند : درس بچه ها  . با يکی از بچه های مفيد مشورت کردم که با مدير دبيرستان مفيد صحبت کنم گفت که فايده ای نداره . مفيد اون مفيد سابق نيست و اونا هم درس در درجه اول براشون مهمه ، نه چيز ديگه ای .
شب ساعت ۱۰ شب با موبايل آقای افشار مدير دبيرستان تماس گرفتم . خاموش بود . فردا صبحش اولين کاری که کردم تماس با افشار بود . قضيه رو بهش گفتم . گفت که جلسه ی شورا دارن و بايد در اون جلسه موضوع رو مطرح کنه . يک ساعت بعد تماس گرفتم . گفتند که جلسه هنوز تموم نشده . ديگه مطمئن شدم که سر کارم . برای آخرين بار تماس گرفتم . آقای افشار اولين جمله ای که گفت اين بود : کجا بايد بريم ؟

امید - غم - بم

باورم نمی شد . مگه سيستم مفيد اجازه می داد ؟ آدرس را دادم . حتی قرار شد اتوبوس را هم خود مدرسه رديف کند . به آقای افشار گفتم بهتره اين کار داوطلبی باشه . گفت : يه بز گر گله رو گر می کنه . بايد همه بيان .
خيلی حال کردم . بعد از ظهر فقط يکبار چک کردم ببينم راه افتاده اند يا نه . هر چند که يک بار هم هلال احمری ها گفتند که محل نياز عوض شده و بچه ها بايد برن يه جای ديگه ! اونا هم سريع رفتن انبار جديد . بچه ها و به خصوص مديريت مدرسه خاطره بسيار خوشی را برای من به جا گذاشتند . شنيدم که اون شب کار چند روزه را در عرض چند ساعت تمام کردند .

الان که دارم می نويسم افشار برای ادامه تحصيل به انگلستان رفته است و بعيد می دانم اين نوشته را بخواند . اميدوارم هر کجا هست خداوند به سلامت داردش .


کلمات کلیدی: